Wie waren wij:

Drum- en Showband Roosendaal was een marchingband uit Roosendaal.

DSR was ontstaan uit K.E.S. Harmonie ERATO als slagwerkkorps. Dit was opgezet medio 1963 als voorkorps van de harmonie. Later groeide dit uit naar een Tamboer- & Lyrakorps en vervolgens naar een Tamboer- & Malletkorps.

Na de afscheiding van de Harmonie in 1989 waren oud-leden van het drumkorps ERATO verder gegaan onder de naam

Drum- en Showband Roosendaal oftewel DSR.

Daarna was DSR uitgebreid met koperblaasmuzikanten tot een fanfare. Van deze fanfare zijn we in 2010 overgestapt naar een marchingband. Eind 2013 zijn we weer teruggegaan naar de basis hoe we ooit begonnen zijn namelijk als een slagwerkkorps maar dan met marchingstijl.

Helaas hebben we begin 2018 moeten beslissen om te stoppen i.v.m. te weinig leden.